Diensten

consultancy ter plaatse, op uur- of dagbasis, voor het volgende :
  • begeleiding bij strategische IT-keuzes
  • project-management
  • analyse
  • software-ontwikkeling
outsourcing analyse, dimensionering en realisatie van bedrijfsnetwerken en de daarbij horende toepassingen. al dan niet met langlopende onderhoudscontracten
t.t.z. 'totaaloplossingen'
project beheer en
-realisatie
realisatie van automatisatie-projecten van A tot Z :
  • behoeftenanalyse
  • opstellen van een lastenboek
  • fazering en kostenraming
  • gefazeerde implementatie en oplevering
  • in-bedrijfs stelling
  • onderhoud
naar keuze op basis van 'times and materials' of 'fixed price', eventueel no cure no pay (t.t.z. niet tevreden, geld terug !)